บริษัท กลอรี่ ซี.อี. จำกัด

ได้ถือกำเนิดมาท่ามกลางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ด้วยความตั้งใจจริงและประสบการณ์ของผู้บริหารงานที่สะสมมายาวนานในหลายๆ ด้าน ทั้งความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ด้านการตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นตัวทำให้ “กลอรี่” มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ


เราเป็นบริษัทขนาดกลาง จึงเป็นข้อดีของบริษัทที่ผู้บริหารสามารถติดต่อสื่อสารและให้บริการกับลูกค้าด้วยตนเอง มีการจัดการที่รวดเร็ว ตัดสินใจได้ฉับไว และตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังดูแลงานที่ทางบริษัททำได้อย่างใกล้ชิด คอยตรวจตราความถูกต้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคง


ความซื่อสัตย์ ถือเป็นหลักยึดของ “กลอรี่” ทั้งประสบการณ์ ความรู้ทางด้านหลักการโยธาที่ถูกต้อง และความจริงใจ จึงทำให้ลูกค้าให้ความเชื่อถือมาตลอด

กลอรี่ ซี.อี.

ความซื่อสัตย์ถือเป็นหลักยึดของ “กลอรี่” ทั้งประสบการณ์ ความรู้ทางด้านหลักการโยธาที่ถูกต้อง และจริงใจ จึงทำให้ลูกค้าให้ความเชื่อถือมาตลอด

สำนักงานใหญ่

บริษัท กลอรี่ ซี.อี. จำกัด
134/8 ซ.เทียนทะเล 24
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

 

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 0 2453 9177-9 แฟกซ์ : 0 2453 9176
อีเมล : info@gloryce.com
www.gloryce.com